D.U.K.

 • Kas yra faktoringas ?

  Faktoringas – tai paprasta ir lanksti gautinų sumų sąskaitų finansavimo priemonė, kuriai nereikalingas turto įkeitimas. Sąskaitų finansavimas yra pagrįstas piniginio reikalavimo (debitorinio įsiskolinimo ir gautinos sumos) perleidimu faktoringo paslaugas teikiančiai įmonei už tam tikrą mokestį.

 • Kodėl verta rinktis faktoringą?

  Kad galėtų klientas gauti pinigus kuo greičiau, naudojantis faktoringo paslauga nereikalingos kitos užtikrinimo priemonės, nes jau pati sąskaita yra esminė užtikrinimo priemonė.

  FAKTORINGO NAUDA PARDAVĖJUI

  1. Galimybė gauti finansavimą be turto įkeitimo.
  2. Pagreitina pinigų srautus, nes gautina suma keičiama pinigais Jūsų sąskaitoje.
  3. Didina pardavimus (užšaldytos gautinos sumos ir riboti finansiniai resursai trukdo auginti apyvartą).
  4. Efektyvus pinigų surinkimas sumažina abejotinų gautinų sumų dalį.
  5. Perleidžiant reikalavimą faktoringo įmonei, kartu perleidžiamas gautinos sumos administravimas.
  6. Galimybė taikyti ilgesnius sąskaitų apmokėjimo terminus, o tai naudinga tiek pirkėjui, tiek pardavėjui.

  FAKTORINGO NAUDA PIRKĖJUI

  1. Suteikia galimybę prailginti apmokėjimo terminus tiekėjui.
  2. Padeda pritraukti mažesnius tiekėjus, nes yra užtikrintas finansavimas.
  3. Palengvina pinigų srautų planavimą.
  4. Padidina įmonės finansinį likvidumą, išlaisvina apyvartinį kapitalą.
 • Kaip vyksta finansavimas faktoringo būdu?

  Penki paprasti žingsniai

  Pardavėjas parduoda prekes ir (arba) teikia paslaugas Pirkėjui.
  Sąskaita, kuri išrašyta Pirkėjui, kartu pateikiama faktoringo įmonei.
  Faktoringo įmonė Pardavėjui perveda avansą, kuris gali siekti iki 100%, atėmus palūkanas ir susijusius mokesčius.

  Kai faktoringo įmonė iš Pirkėjo gauna apmokėjimą, faktoringo įmonė perveda Pardavėjui likusias sumas, jei tokių liko.

 • Kuo išskirtinis SME Finance faktoringas?

  Esminės pastabos dėl SME Finance teikiamų paslaugų

  Finansuojame iki 100% sąskaitos sumos
  Pinigus pervedame per 1 valandą.
  Finansuojame nuo 10 000 iki 5 000 000 EUR limitais
  Siūlome konkurencingas nuo 0,5% palūkanas (už 30 d. laikotarpį)
  Finansuojame sąskaitas iki 180 d.
  Galime pasiūlyti išvestinius faktoringo produktus (atvirkščią, eksporto, atsargų, uždarą faktoringą)

  Finansuojame klientus, turinčius paskolų ir kitose finansų įstaigose.

 • Ar SME Finance finansuoja pirkėjus, turinčius blogą mokėjimų istoriją?

  Paprastai ne. Esant tokiems atvejams ketiname pasiūlyti alternatyvias faktoringo modifikacijas.

 • Ar faktoringas yra brangi paslauga?

  Standartinio ir mažai rizikingo faktoringo palūkanos prasideda nuo 0,5% už 30 d. laikotarpį. Kitos faktoringo schemos bus brangesnės, tačiau jų nesiūlo kiti faktoringo rinkos dalyviai, tad mūsų įkainiai yra konkurencingi esamoms alternatyvoms.

 • Kuo skiriasi SME Finance faktoringo paslaugos nuo bankų siūlomų?

  Bankai standartiškai siūlo 3 tipų faktoringą: vietinį, eksporto ir surinkimo. Įmonė SME Finance galės pasiūlyti daugiau faktoringo modifikacijų, kurios detaliau aptariamos paslaugų skiltyje. Taip pat svarbu paminėti, kad bankas, nagrinėdamas potencialų faktoringo sandorį, detaliai įvertina tiek pirkėją, tiek pardavėją. SME Finance abi sandorio puses ketina vertinti atlaidžiau.

 • Ar faktoringu gali pasinaudoti įmonė, kuri jau turi finansinių įsipareigojimų kitur?

  Taip, gali. Rizikos vertinimas, priklausomai nuo faktoringo schemos, bus liberalesnis.

 • Ar naudojantis SME Finance faktoringo paslauga, apie tai žinos kitos kredito įstaigos ar partneriai?

  Gali žinoti, jeigu klientas to pageidauja. Kitos finansų įstaigos apie pasirašytą sutartį nebus informuotos.

 • Ką be faktoringo paslaugų gali pasiūlyti įmonė SME Finance?

  SME Finance specialistai konsultuoja ilgalaikio ir trumpalaikio finansavimo, finansų valdymo, investicijų klausimais. Bendrovės SME Finance kolektyve dirba buvę bankininkai, turintys daugiau nei 10 metų patirtį, dirbę su stambiu, vidutiniu ir smulkiuoju verslu Lietuvoje.

 • Kuo skiriasi faktoringas nuo sąskaitų finansavimo paslaugos?

  Faktoringas – tai greitas įmonės apyvartinio kapitalo finansavimas, įsipareigojant ilgesniam terminui finansuotis didžiąją dalį sąskaitų ar visas sąskaitas. Tai dažniausiai bankų teikiama paslauga. O sąskaitų finansavimas yra paslauga verslui, finansuojant konkrečias pateiktas sąskaitas ir įsipareigojant ne ilgalaikėmis sutartimis. Sąskaitos finansuojamos pagal Kliento poreikį, kuris gali būti kintantis.

 • Kuo skiriasi faktoringo ir sąskaitų finansavimo paslaugos nuo verslo paskolos?

  Teikiant faktoringo, sąskaitų finansavimo paslaugas, Kliento sąskaitos už įvykusį sandorį su Pirkėju dažniausiai finansuojamos dėl ilgų mokėjimo atidėjimo terminų ir siekiant užtikrinti įmonės stabilius pinigų srautus, apyvartines lėšas. Verslo paskolomis įmonės finansuojamos pagal jų dabartinį ar ateities piniginių lėšų poreikį, įgyvendinant investicinius projektus, įgyjant ilgalaikį turtą ar akcijas, refinansuojantis bankines paskolas ir t. t. Finansavimo tikslai gali būti kuo įvairiausi.