Tiek „momentinė“, tiek per ilgą laiką sukauptųjų tiesioginių užsienio investicijų statistika rodo, kad pernai Lietuva pagerino užsienio investicijų rodiklius: faktiniai 2018 m. TUI į Lietuvą duomenys rodo, kad pernai užsienio investicijų srautas į Lietuvą išaugo net trečdaliu, o per ilgą laiką sukauptos užsienio investicijos į Lietuvą pernai didėjo 4,6 proc.

Tačiau detaliau peržiūrėjus į faktinius 2018 m. duomenis, galima pastebėti, kad pernai Lietuva pagerino užsienio investicijų rodiklius ne tik dėl to, kad pritraukėm daugiau naujų užsienio investicijų projektų, bet ir dėl esamų užsienio investuotojų investicijų į tolesnę plėtrą Lietuvoje. Pavyzdžiui, 2018 m., palyginti su 2017 m., TUI srautas į Lietuvą išaugo 32,5 proc., arba beveik 188 mln. EUR – tačiau 85 proc. šiame prieaugyje sudaro vadinamosios reinvesticijos. Tikėtina, kad šiuo atveju kalba yra apie jau esamų užsienio investuotojų uždirbtus pinigus, dalis kurių buvo investuota į tolesnę plėtrą Lietuvoje.

Iš kitos pusės, pozityviai galima vertinti tai, kad nuosavybės priemonių komponentas (t.y. investicijos į akcinį kapitalą) 2018 m. išbrido iš „minuso teritorijos“, ir buvo teigiamas (+28,3 mln. EUR). Neigiama 2017 m. nuosavybės kapitalo reikšmė (-34 mln. EUR) galėjo reikšti, kad 2017 m. užsienio investuotojai susimažino savo aktyvų Lietuvoje dydį; atitinkamai, teigiama praėjusių metų nuosavybės priemonių komponento reikšmė reiškia, kad pernai užsienio investuotojai aktyviau investavo į akcijų (nuosavybės) įsigijimą Lietuvoje, o tai, ko gero, yra pats svarbiausias užsienio investicijų statistikos komponentas ir rodo padidėjusį užsienio investuotojų dėmesį į investicijas Lietuvoje.

Tiesa, bent jau 2018 m. didesnės įtakos užsienio investicijų į Lietuvą statistikos pagerėjimui visgi turėjo reinvesticijų, o ne akcinio kapitalo komponentas.

Aleksandras Izgorodinas
UAB SME Finance patarėjas ekonomikai

Tel. +370 698 74451
El. p. [email protected]