Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2019 m. spalį, palyginti su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, mažmeninės prekybos (išskyrus transporto priemonių prekybą) apimtys Lietuvoje padidėjo 4,2 proc.
 
Vertinant spalio mėnesio mažmeninės prekybos statistiką, galima konstatuoti, kad vidaus vartojimo apimtys Lietuvoje ir toliau auga – tačiau pats augimo tempas stabilizavosi gerokai žemesniame lygyje nei šių metų pradžioje. Pavyzdžiui, pirmąjį šių metų ketvirtį mažmeninės prekybos apimtys išaugo 7,1 proc., tad dabartinis mažmeninės prekybos augimas yra 1,7 karto lėtesnis nei metų pradžioje.
 
Šiuo metu Lietuvos mažmeninės prekybos sektorių veikia tiek teigiami, tiek neigiami faktoriai. Lietuvos mažmeninės prekybos plėtrą šiuo metu labiausiai palaiko palanki situacija darbo rinkoje, t.y. aukštas užimtumas, žemas nedarbas bei didėjantys atlyginimai. Iš kitos pusės, spartesnę mažmeninės prekybos sektoriaus plėtrą riboja du svarbūs veiksniai – sumažėjęs Lietuvos vartotojų optimizmo lygis bei finansavimo stoka.
 
Vertinant Lietuvos statistikos departamento atliekamų vartotojų apklausų rezultatus, galima pastebėti įdomią tendenciją: Lietuvos vartotojai ir toliau rekordiškai teigiamai vertina savo finansinę situaciją, tačiau pastaruoju metu pradėjo atsargiau vertinti Lietuvos ekonomikos ir darbo rinkos perspektyvas, kam didelės įtakos turėjo negatyvių naujienų iš pasaulio ekonomikos srautas. Šių neigiamų naujienų banga paskatino dalį Lietuvos vartotojų sumažinti vartojimo apetitą ir labiau taupyti – atitinkamai, išaugęs Lietuvos vartotojų polinkis taupyti stipriai apribojo ir mažmeninės prekybos sektoriaus plėtros tempus.
 
Tačiau yra ir kitas svarbus veiksnys, kuris šiemet stipriai riboja Lietuvos mažmeninės prekybos sektoriaus plėtrą – dėl finansavimo trūkumo mažėjančios mažmeninės prekybos sektoriaus investicijų apimtys. Pirmą, antrą ir trečią šių metų ketvirčius materialinių investicijų apimtys mažmeninės prekybos sektoriuje mažėjo 7,3 proc.; 6,8 proc. ir 6,8 proc. Šiam materialinių investicijų nuosmukiui didelės įtakos galėjo turėti finansavimo stoka: Lietuvos banko duomenys rodo, kad trečiąjį šių metų ketvirtį mažmeninės prekybos sektorius buvo lyderis pagal bankų paskolų portfelio susitraukimą.
 
Iš viso trečiąjį šių metų ketvirtį, palyginti su tuo pačiu 2018 m. laikotarpiu, bankų paskolų portfelis įmonėms susitraukė lygiai 50 mln. EUR, tačiau iš 14 sektorių labiausiai bankų paskolų portfelis susitraukė būtent mažmeninės prekybos sektoriuje – per metus bankų paskolų mažmeninės prekybos įmonėms portfelis susitraukė net 153 mln. EUR. Negana to, beveik pusė (47 proc.) 2019 m. pirmąjį pusmetį Lietuvos banko apklausoje dalyvavusių prekybininkų teigė, kad 80-100 proc. verslo finansinių poreikių tenkina tik iš vidaus lėšų, o 46 proc. prekybininkų teigė, kad skolinimas verslui yra visiškai arba iš dalies apribotas.
 
Išorės finansavimo trūkumas šiemet smarkiai apribojo prekybininkų galimybes investuoti į verslo plėtrą ir neleido sektoriui pilnai išnaudoti palankios situacijos Lietuvos darbo rinkoje. Tikėtina, kad būtent finansavimo ir investicijų į plėtrą stoka yra pagrindinis faktorius, kuris labiausiai prisidėjo prie sulėtėjusio Lietuvos mažmeninės prekybos apimčių augimo.