Lietuvos statistikos departamento ir Lietuvos banko duomenimis, tiesioginių užsienio investicijų į Lietuvą srautas 2019 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 573 mln. EUR ir, palyginti su tuo pačiu 2018 m. ketvirčiu, padidėjo penktadaliu, arba 98,8 mln. EUR.
 
Nors 2019 m. trečiojo ketvirčio užsienio investicijų į Lietuvą statistika ir 20 proc. metinis prieaugis, iš pirmo žvilgsnio, atrodo neblogai, tačiau reikėtų pastebėti, kad trečiąjį 2019 m. ketvirtį iš 573 mln. EUR bendro TUI į Lietuvą srauto 419 mln. EUR teko vienam komponentui, t.y. reinvesticijoms. Tai reiškia, kad trečią 2019 m. ketvirtį net 73 proc. viso TUI į Lietuvą srauto sugeneravo esamų užsienio kapitalo įmonių Lietuvoje uždirbtas ir nepaskirstytas pelnas. Trečiąjį 2019 m. ketvirtį prie užsienio investicijų į Lietuvą srauto padidėjimo taipogi prisidėjo ir skolos priemonių komponentas kur, skirtingai nuo 2018 m. trečio ketvirčio, užfiksuota teigiama reikšmė: jeigu trečiąjį 2018 m. ketvirtį skolos priemonių srautas į Lietuvą sudarė -17,7 mln. EUR, trečiąjį 2019 m. ketvirtį skolos priemonių į Lietuvą srautas sudarė 140,7 mln. EUR. Teigiama skolos priemonių rodiklio reikšmė rodo, kad trečiąjį 2019 m. ketvirtį esamos užsienio investuotojų bendrovės Lietuvoje aktyviai skolinosi iš savo motininių bendrovių užsienio valstybėse. Trečiąjį 2019 m. ketvirtį materialinių investicijų apimtys Lietuvoje išaugo dešimtadaliu, ir Lietuvos bendrovės dėl didėjančių eksporto ir vidaus užsakymų gana aktyviai investavo į verslo plėtrą. Panašu, kad užsienio investuotojų kontroliuojamos lietuviškos bendrovės dalį finansų, reikalingų plėtros finansavimui, gavo arba pasiskolino iš užsienyje esančių motininių bendrovių. Tai turėjo didelės įtakos tiesioginių investicijų į Lietuvą šuoliui: skolos priemonių komponentui teko net 24,5 proc. nuo viso TUI į Lietuvą srauto 2019 m. trečiąjį ketvirtį.
 
Trečiąjį 2019 m. ketvirtį taip pat užfiksuotas teigiamas nuosavybės priemonių, arba investicijų į akcinį kapitalą, srautas. Tačiau nuosavybės priemonių svoris bendrame užsienio investicijų į Lietuvą sraute trečią ketvirtį tesiekė 2 proc. Palyginti su 2018 m. trečiu ketvirčiu, nuosavybės priemonių srautas iš užsienio padidėjo labai nežymiai: +0,6 mln. EUR arba 5 proc. palyginti su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu. Kukli nuosavybės priemonių reikšmė ir nedidelis metinis prieaugis rodo, kad trečiąjį 2019 m. ketvirtį užsienio investuotojai beveik nepadidino savo aktyvų Lietuvoje, t.y. užsienio investuotojai minimaliai didino investicijas į naujų bendrovių steigimą Lietuvoje arba savo svorio padidinimą jau įsteigtose lietuviškose bendrovėse.