UAB „SME finance“, kartu su partneriu UAB „INVENTI“ įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. 13.1.1-LVPA-K-856-01-0034 „Inovatyvios kredito rizikos vertinimo sistemos sukūrimas“. Bendra projekto vertė – 1 199 908,92 Eur., iš kurių 835 714,25 Eur., sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Parama projekto įgyvendinimui suteikta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“.

Projekto pareiškėjo UAB „SME finance“ pagrindinė veiklos kryptis – finansavimo paslaugų teikimas smulkiam ir vidutiniam verslui. Įmonė nuolat kuria inovatyvius finansavimo produktus verslui.

Šio projekto metu bus siekiama sukurti inovatyvią kredito rizikos vertinimo sistemą, kuri automatizuotų nedidelių sumų (pvz. iki 50 000 EUR) finansavimą smulkiam ir vidutiniam verslui (MVĮ).

Tokiai sistemai sukurti, reikalingi patikimi kreditingumo vertinimo (skoringo) ir sprendimų priėmimo moduliai. Šiuo metu rinkoje esami skoringo sprendimai yra pagrįsti įmonių finansinių rodiklių analize ir nemokų registrų informacija, tačiau jų tikslumas nėra pakankamas, nes:

a) kaip taisyklė MVĮ įmonių finansinės ataskaitos nėra audituojamos nepriklausomų auditorių, tai leidžia subjektyviai atvaizduoti įmonės finansinę situaciją;

b) metinės finansinės ataskaitos rodo įmonės praėjusių metų veiklos rezultatus ir neatspindi dabartinės įmonės situacijos;

c) pagrindinės finansinės ataskaitos (balansas ir pelno nuostolis) neatspindi įmonės finansinių srautų, kurių nesuvaldymas yra viena dažniausių bankroto priežasčių (įmonės gali veikti pelningai, bet bankrutuoja nes pirkėjai su ja neatsiskaito). 

Finansinių duomenų atvėrimas (PSD2) įgalina bankų klientus dalintis savo bankinių sąskaitų išrašais, o sąskaitos išrašo informacija yra pati naujausia ir objektyvi informacija, išsprendžianti aukščiau įvardintus finansinių ataskaitų trūkumus. Kuriama sistema prie klasikinių skoringavimo duomenų šaltinių (nemokų ir finansinių ataskaitų) prijungs sąskaitos išrašo informaciją, tokiu būdu gaunant daug aukštesnio tikslumo skoringą. Projekto metu bus sukurta ir pateikta rinkai naujos kartos kredito rizikos vertinimo sistema (skoringas ir finansavimo sprendimo automatizavimas), paremta dirbtiniu intelektu, kuri automatizuos nedidelių sumų finansavimą įmonėms.

Tokios sistemos poreikis rinkoje yra didelis, nes: visos tikslinės rinkos – ir verslo paskolų, ir faktoringo tiek Lietuvoje, tiek ES šalyse demonstruoja stabilų augimą; stambiosios finansavimo institucijos (bankai, kredito unijos) neturi įrankio, kuris leistų optimizuoti ir automatizuoti smulkių paskolų išdavimo procesą (todėl MVĮ finansavimo paraiškų vertinimas užtrunka ilgai ir daug jų yra atmetama); tiek bankinės, tiek nebankinės finansavimo institucijos, norėdamos sėkmingai konkuruoti, privalo investuoti į naujos kartos efektyvius sprendimus.

Įgyvendinus projektą sistemos pardavimai planuojami ES šalių rinkose kur analogiškų produktų nėra. 

Projektas bus įgyvendinamas kartu su partneriu UAB „Inventi“, turinčiu daugiametę technologinę patirtį finansinių platformų kūrime. Partnerio profesionali komanda turi plačias žinias ir patirtį, kuriant ir integruojant bankines, draudimo, verslo optimizavimo, e-komercijos/e-paslaugų bei viešojo sektoriaus sistemas, todėl ši įmonė ir jos turimos patirties panaudojimas labai stipriai prisidės prie projekto tikslų įgyvendinimo ir naujos sistemos sukūrimo.

Projekto metu atliktos MTEP veiklos ir jų metų gauti rezultatai, bei sukurtas produktas bus komercializuojamas Lietuvos ir užsienio rinkose. Planuojami pardavimai šiose rinkose leis padidinti įmonės apyvartą ir skatins investuoti bei tęsti MTEP veiklas, siekiant sukurti naujas technologijas bei produktus. Projekto metu sukurta sistema yra aktuali rinkai, nes šiuo metu pasaulio rinkose stebimas inovatyvių kredito rizikos vertinimo sistemų poreikis. Projekto naudą pajus visi finansų sektoriaus dalyviai, siekiantys gerinti paslaugų kokybę ir didinti veiklos efektyvumą.

Projekto veiklas numatyta užbaigti  2023 m. balandžio 25 d.