Faktooring on lihtne ja paindlik instrument laekuvate arvete finantseerimiseks, mis ei nõua varade pantimist. Arvete finantseerimine põhineb teatud tasu eest nõude (laenu või laekuvate summade) edasiandmisel faktooringettevõttele.

Selleks, et tagada raha kiire ülekandmine kliendile, ei nõua faktooring täiendavaid tagatisi, kuna arve ise on peamine tagatis.

FAKTOORINGU EELISED MÜÜJALE

  1. Võimalus saada finantseerimist ilma varasid pantimata.
  2. Paremad rahavood, kuna müüja kontol asenduvad laekuvad summad reaalse rahaga.
  3. Suurem müük (mittelaekuvad arved ja piiratud finantsvahendid takistavad käibe suurendamist).
  4. Efektiivne kasseerimine vähendab kahtlaste laekuvate arvete osakaalu.
  5. Laekuvate arvete haldamine antakse koos nõudega edasi faktooringettevõttele.
  6. Võimaldab pikemaid maksetähtaegu, millest võidavad nii ostja kui ka müüja.

FAKTOORINGU EELISED OSTJALE

  1. Võimaldab laiendada tarnija maksetingimusi.
  2. Aitab meelitada juurde väiketarnijaid, kuna tasumine on tagatud.
  3. Aitab planeerida rahavoogusid.
  4. Suurendab ettevõtte rahalist likviidsust, vabastab käibevahendeid.

Nelja lihtsa sammuga:

Müüja müüb kaubad ja/või osutab teenuseid ostjale.

Ostjale väljastatud arve esitatakse ka faktooringettevõttele.

Faktooringettevõte kannab müüjale üle ettemakse, mis võib olla arve summast kuni 100%, millest on maha arvestatud intress ja seotud tasud.

Pärast faktooringuettevõttele ostjalt makse laekumist kantakse jääk, kui see on olemas, üle müüjale.

Põhilised märkused SME Finance’i teenuste kohta

Pakume rahastamist kuni 100% ulatuses arve summast

Pakkumine tehakse kuni 1 tunniga

Meie finantseerimispiir on 10 000 kuni 5 000 000 eurot

Pakume konkurentsivõimelist intressimäära alates 0,5%-st (30 päevaks)

Pakume arve finantseerimist kuni 180 päeva

Saame pakkuda faktooringu erinevaid versioone, s.h. pöörd-, eksport-, varude-, pimefaktooring, jne.

Pakume finantseerimist klientidele, kel on teistelt finantsasutustelt võetud laene

Üldjuhul mitte. Sellisel juhul saame pakkuda faktooringu alternatiivseid variante.

Standardse ja madala riskimääraga faktooringu intressid algavad 0,5%-st 30 päeva kohta. Teised faktooringuskeemid on kallimad, kuid faktooringuturu teised osalejad neid ei paku, mistõttu on meie määrad olemasolevaid alternatiive arvestades konkurentsivõimelised.

Pangad pakuvad üldjuhul kolme tüüpi faktooringut: siseriiklik, ekspordi ja inkasso faktooring. SME Finance suudab pakkuda täiendavaid faktooringuvõimalusi, mille täpsema kirjelduse leiate Faktooringu alamlehelt. Samuti tasub mainida, et võimalikku faktooringutehingut kaaludes viib pank läbi nii ostja kui müüja detailse hindamise. SME Finance on tehingu mõlema poole hindamisel konservatiivsetest pankadest vähem nõudlik.

Jah. Faktooringuskeemist olenevalt on riski hindamine lihtsam.

Nad võivad saada teada, kui kliendid seda nõuavad. Teisi finantsasutusi sõlmitud lepingust ei teavitata.

SME Finance’i spetsialistid annavad nõu pika- ja lühiajalise finantseerimise, finantshalduse ja investeeringute osas. SME Finance’i meeskonda kuuluvad endised pangatöötajad, kel on enam kui 10 aastane töökogemus suurte, keskmiste või väikeste ettevõtetega töötamisel.

Faktooring on käibekapitali kiire rahastamine koos kõigi või enamiku kontode rahastamise saamise kohustusega. Seda teenust pakuvad sageli just pangad. Arve diskonteerimine on ettevõtetele osutatav teenus, mille puhul tagatakse konkreetsetele arvetele rahastamine ilma pikaajalisi lepinguid sõlmimata. Kontosid finantseeritakse vastavalt kliendi vajadusele, mis võib olla muutuv.

Faktooringut või arve diskonteerimisteenuseid osutades finantseeritakse ostja poolt sõlmitud tehingute alusel esitatud arveid nende pikkade maksetähtaegade tõttu, et tagada ettevõttele stabiilne rahavoog ja käibekapital. Ärilaenud on mõeldud olemasolevate või tulevaste rahavajaduste alusel investeerimisprojektide teostamise, põhivara või aktsiate omandamise, pangalaenude refinantseerimise vms finantseerimiseks. Finantseerimiseesmärgid võivad olla väga erinevad.