KKK

Mis on faktooring?

Faktooring on lihtne ja paindlik instrument laekuvate arvete finantseerimiseks, mis ei nõua varade pantimist. Arvete finantseerimine põhineb teatud tasu eest nõude (laenu või laekuvate summade) edasiandmisel faktooringettevõttele.

Milleks valida faktooring?

Selleks, et tagada raha kiire ülekandmine kliendile, ei nõua faktooring täiendavaid tagatisi, kuna arve ise on peamine tagatis.

FAKTOORINGU EELISED MÜÜJALE

  1. Võimalus saada finantseerimist ilma varasid pantimata.
  2. Paremad rahavood, kuna müüja kontol asenduvad laekuvad summad reaalse rahaga.
  3. Suurem müük (mittelaekuvad arved ja piiratud finantsvahendid takistavad käibe suurendamist).
  4. Efektiivne kasseerimine vähendab kahtlaste laekuvate arvete osakaalu.
  5. Laekuvate arvete haldamine antakse koos nõudega edasi faktooringettevõttele.
  6. Võimaldab pikemaid maksetähtaegu, millest võidavad nii ostja kui ka müüja.

FAKTOORINGU EELISED OSTJALE

  1. Võimaldab laiendada tarnija maksetingimusi.
  2. Aitab meelitada juurde väiketarnijaid, kuna tasumine on tagatud.
  3. Aitab planeerida rahavoogusid.
  4. Suurendab ettevõtte rahalist likviidsust, vabastab käibevahendeid.

Kuidas tagab faktooring mulle rahastuse?

Viie lihtsa sammuga:

Müüja müüb kaubad ja/või osutab teenuseid ostjale.

Ostjale väljastatud arve esitatakse ka faktooringettevõttele.

Faktooringettevõte kannab müüjale üle ettemakse, mis võib olla arve summast kuni 100%, millest on maha arvestatud intress ja seotud tasud.

Pärast faktooringuettevõttele ostjalt makse laekumist kantakse jääk, kui see on olemas, üle müüjale.

Mille poolest on SME Finance'i faktooring erakordne?

Põhilised märkused SME Finance’i teenuste kohta

Pakume rahastamist kuni 100% ulatuses arve summast

Pakkumine tehakse 1 tunniga

Meie finantseerimispiir on 10 000 kuni 5 000 000 eurot

Pakume konkurentsivõimelist intressimäära alates 0,5%-st (30 päevaks)

Pakume arve finantseerimist kuni 180 päeva

Võime pakkuda faktooringu derivaate (pöörd, eksport, varu, konfidentsiaalne faktooring)

Pakume finantseerimist klientidele, kel on teistelt finantsasutustelt võetud laene

Kas SME Finance pakub rahastamist halva krediidiajalooga ostjatele?

Üldjuhul mitte. Sellisel juhul saame pakkuda faktooringu alternatiivseid variante.

Kas faktooring on kallis?

Standardse ja madala riskimääraga faktooringu intressid algavad 0,5%-st 30 päeva kohta. Teised faktooringuskeemid on kallimad, kuid faktooringuturu teised osalejad neid ei paku, mistõttu on meie määrad olemasolevaid alternatiive arvestades konkurentsivõimelised.

Mille poolest erinevad SME Finance'i faktooringuteenused pankade poolt pakutavatest?

Pangad pakuvad üldjuhul kolme tüüpi faktooringut: siseriiklik, ekspordi ja inkasso faktooring. SME Finance suudab pakkuda täiendavaid faktooringuvõimalusi, mille täpsema kirjelduse leiate jaotisest Teenused. Samuti tasub mainida, et võimalikku faktooringutehingut kaaludes viib pank läbi nii ostja kui müüja detailse hindamise. SME Finance on tehingu mõlema poole hindamisel vähem nõudlik.

Kas ettevõte, millel on juba mujal finantskohustused, saab kasutada faktooringut?

Jah. Faktooringuskeemist olenevalt on riski hindamine lihtsam.

Kas teised krediidiasutused või partnerid saavad teada, et ettevõte kasutab SME Finance'i faktooringut?

Nad võivad saada teada, kui kliendid seda nõuavad. Teisi finantsasutusi sõlmitud lepingust ei teavitata.

Mida pakub SME Finance veel lisaks faktooringule?

SME Finance’i spetsialistid annavad nõu pika- ja lühiajalise finantseerimise, finantshalduse ja investeeringute osas. SME Finance’i meeskonda kuuluvad endised pangatöötajad, kel on enam kui 10 aastane töökogemus suurte, keskmiste või väikeste ettevõtetega töötamisel.

Milles poolest on faktooring arve diskonteerimisest erinev?

Faktooring on käibekapitali kiire rahastamine koos kõigi või enamiku kontode rahastamise saamise kohustusega. Seda teenust pakuvad sageli just pangad. Arve diskonteerimine on ettevõtetele osutatav teenus, mille puhul tagatakse konkreetsetele arvetele rahastamine ilma pikaajalisi lepinguid sõlmimata. Kontosid finantseeritakse vastavalt kliendi vajadusele, mis võib olla muutuv.

Milles poolest on faktooring ja arve diskonteerimine ärilaenust erinevad?

Faktooringut või arve diskonteerimisteenuseid osutades finantseeritakse ostja poolt sõlmitud tehingute alusel esitatud arveid nende pikkade maksetähtaegade tõttu, et tagada ettevõttele stabiilne rahavoog ja käibekapital. Ärilaenud on mõeldud olemasolevate või tulevaste rahavajaduste alusel investeerimisprojektide teostamise, põhivara või aktsiate omandamise, pangalaenude refinantseerimise vms finantseerimiseks. Finantseerimiseesmärgid võivad olla väga erinevad.