Teenused

Klassikaline konto finantseerimine (Faktooring)

Faktooring on teie ettevõtte poolt väljastatud arvete ettemaks. Raha saate kaupade ja teenuste eest kohe ilma kokkulepitud maksepäeva ja Ostja maksmist ootamata.

Nõuete finantseerimine põhineb rahalise nõude üle andmisel faktooringfirmale 1-2% kuutasu eest. Nõude üle andmisel faktooringfirmale edastate ka arvete maksmise halduse.
Te ei pea enam oma klientidele hilinenuid makseid meelde tuletama, seda tööd teevad meie spetsialistid. Ostja hilinenud maksmise korral 90 päeva on nõue kaetud Coface’i nõuete kindlustusega.

Teenus võib olla ühekordne (arve finantseerimine) või pikemaajaline koostööleping (Faktooring Leping). Teenuse kasutamiseks ei pea te vara pantima.

Ärilaenud

Pakume ettevõtte arendamiseks laene kuni 1 aasta jooksul:

  • Investeerimisprojektide (põhivara) rahastamine;
  • Pangalaenude osaline või täielik refinantseerimine;
  • Käibekapitali täiendamine, aktsionäride laenude refinantseerimine;
  • Aktsiate omandamine ettevõtte ostu või müügi teel;
  • ELi toetust saava projekti osaline või täielik rahastamine;
  • Hooajalised laenud.

Laenuvõtjad võivad olla kõik ettevõtjad ja põllumajandustootjad. Laenud võivad olla koos või ilma panditud varadeta.

Kindlustus nõuetele

See on täiendav teenus väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, mis võimaldab minimeerida äririske ja tagada tegevuseks ja arenguks vajalikud rahavood. Tuginedes koostöölepingule Coface’iga, mis on üks maailma suurimaid riskihaldus gruppe, saab SME Finance hinata võimalikke riske, anda neile kindlustuskaitset ja kompenseerida kliendi kohustuste täitmata jätmise tõttu tekkinud kahju.

Individuaalsed finantseerimislahendused

Need on individuaalsele kliendile kohandatud rahastamistehingud, mida iseloomustavad mittestandardsed rahastamisprotsessid ja -tingimused. Pakutavad teenused hõlmavad: lao rahastamist; allkirjastatud ostu- ja müügilepingute rahastamist pakkumismenetluse järel; äri (äriosa) ostu- ja müügitehingute rahastamist; hooajalaenu andmist; rahastamist tagasiostuõigusega jne.

Võimalus saada lühiajalisi (kuni 1 aasta) pikkuseid laene varadeta või varadega, mille eesmärk võib olla väga erinev, näiteks: investeerimisprojektide (põhivara) rahastamine, pangalaenude osaline või täielik refinantseerimine; käibekapitali täiendamine, aktsionäride laenude refinantseerimine; aktsiate omandamine ettevõtte ostu või müügi teel; ELi toetust saav projekti osaline või täielik rahastamine; hooajalised laenud. Laenuvõtjad võivad olla kõik ettevõtjad ja põllumajandustootjad.

SME Finance’i meeskond koosneb spetsialistidest, kellel on üle kümne aasta pikkune kogemus Leedu suurte, keskmise suurusega ja väikeste ettevõtete panganduses. Meie meeskond nõustab pikaajalist ja lühiajalist finantseerimist, finantsjuhtimist, investeeringuid ja saab valida teile kõige soodsama pakkumise.