COVID-19 paskolos ūkininkams

Ar jūsų ūkis nukentėjo nuo COVID-19? Ieškote finansinės pagalbos itin palankiomis sąlygomis? Turime jums pasiūlymą!  „SME Finance“ teikia lengvatines paskolas ūkio subjektams, nukentėjusiems nuo COVID-19.

Lengvatinė paskola žemės ūkiui nuo 0,1 iki 0,69%

„SME Finance“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį su UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondu“ (Garfondas) dėl priemonės „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ įgyvendinimo.

Lengvatinės paskolos sąlygos

Įmonės dydis / paskolos trukmė

iki 12 mėn.

nuo 13 iki 36 mėn.

Labai maža, maža ar vidutinė įmonė

0,1 proc.

0,19 proc.

Didelė įmonė

0,19 proc.

0,69 proc.

Paskolos suteikiamos iki 36 mėn laikotarpiui. Paskolos administravimo mokestis 2 proc. nuo paskolos sumos, tačiau negali būti mažesnis kaip 150 Eur  ir didesnis kaip 2 500 Eur.

Paskolos lėšas pagal priemonės sąlygas reikia panaudoti ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo paskolos išdavimo. Nepanaudojus paskolos per 6 mėnesių terminą, paskolos gavėjas privalo grąžinti likusią nepanaudotą paskolos dalį.

Paskola suteikiama neįkeičiant turto.

Kokia paskolos suma?

Teikiamos paskolos iki 1 mln. eurų ir iki 3 metų (36 mėn.) laikotarpiui. Paskolos suma apskaičiuojama vertinant arba ūkio subjekto 2019 m. sumokėto darbo užmokesčio ir susijusių išlaidų lygį, arba ūkio subjekto 2019 m. apyvartos lygį, arba pagrįsto būtinumo poreikį.

Kas gali pasinaudoti?

Paskolos teikiamos susidūrus su likvidumo problemomis apyvartiniam kapitalui finansuoti šiems ūkio subjektams:
 • kaimo vietovėje veikiantiems ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine ŽŪ produktų gamyba,
 • kooperatyvams, užsiimantiems ŽŪ produktų perdirbimu ir (ar) prekyba,
 • ūkio subjektams, užsiimantiems akvakultūros produktų gamyba, savo pagamintų akvakultūros produktų perdirbimu ir iš jų pagamintų produktų realizavimu.

Kriterijai, kurie yra taikomi nustatant ūkio subjekto, nukentėjusio nuo COVID-19, tinkamumą gauti lengvatinę paskolą:

 • 2019 m. gruodžio 31 d. ūkio subjektas nebuvo laikomas sunkumų patiriančia įmone / ūkiu, įskaitant atvejį, kai ūkio subjektas buvo laikomas sunkumų patiriančiu 2019 m. gruodžio 31 d. ir vėliau po šios datos, tačiau iki paraiškos pateikimo jis nebelaikomas sunkumų patiriančiu. Šis reikalavimas nėra taikomas labai mažoms ar mažoms įmonėms (pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 702/2014), jei ūkio subjektui nėra taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra, nėra suteikta ir šiuo metu galiojanti sanavimo ar restruktūrizavimo pagalba (tikslūs reikalavimai: teisės akte, 6.2. p.);
 • Nuo 2020 m. kovo 16 d. ūkio subjektas susidūrė su likvidumo problemomis, kurios nustatomos vertinant skubaus padengimo (kritinio likvidumo) rodiklio reikšmę, arba skolos rodiklio reikšmę, arba apyvartos pokyčius (tikslūs reikalavimai: teisės akte, 7.1. p.).

Kokiam tikslui galite pasinaudoti šia finansine pagalba?

Lengvatinė paskola suteikiama apyvartiniam kapitalui finansuoti. Ji gali būti panaudota:

 • trumpalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti;

 • įvykdyti sudarytas sutartis, atsiskaityti su tiekėjais ir subrangovais;

 • darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams sumokėti;

 • kitoms išlaidoms, būtinoms ūkinei veiklai palaikyti.

Kaip gauti paskolą

 • Užpildykite paskolos paraišką, kurią galite rasti čia, ir atsiųskite pardavimai@smefinance.lt

 • Arba užpildykite kontaktinę formą ir mes susieksime su Jumis

  Pildyti formą 

  Turite klausimų?

  Spauskite dešinėje pusėje esantį mygtuką „Parašykite mums“ arba skambinkite
  +370 634 11115. Mielai Jums padėsime ir atsakysime į klausimus.

Kodėl SME Finance?
Greiti, labai greiti
Finansavimo sprendimą pateikiame per 1 darbo dieną, o pinigus išmokame per 1 valandą
Lanksčiau, paprasčiau
Verslo finansavimo sąlygas pritaikome individualiai, atsižvelgdami į kliento veiklos specifiką. Sprendimui priimti mums reikalingi vos keli dokumentai.
Užtikrintas saugumas
Galime suteikti prekinio kredito draudimo apsaugą ir kompensuoti nuostolius, atsiradusius dėl neįvykdytų jūsų klientų įsipareigojimų