2020.10.09

Alternatyvūs finansuotojai įsibėgėja: „SME Finance“ – dar papildomi 5,5 mln. Eur portfelinių garantijų paskoloms

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) jau antrą kartą bendrovei „SME Finance“ skyrė papildomų lėšų paskolų portfeliui garantuoti pagal priemonę „Portfelinės garantijos paskoloms 2“. Su nauja 5,5 mln. finansine injekcija bendra INVEGOS garantuota „SME Finance“ paskolų portfelio suma pasieks 22,4 mln. Eur. Bendrovė patenka tarp trijų finansų tarpininkų, paskolinusių verslui daugiausia lėšų pagal šią priemonę.

Prieš mėnesį bendrovė buvo sulaukusi 5 mln. Eur papildymo ir teigia jau paskirsčiusi  daugiau negu 80 proc. šios sumos. Būtent toks spartus lėšų panaudojimas lėmė, kad „SME Finance“ buvo patikėta perskirstyti dar didesnį lėšų kiekį paskoloms su portfelinėmis garantijomis. „Esame didžiausias nebankinis finansuotojas Lietuvoje ir Baltijos šalyse, turime rinkoje gerai žinomą vardą, platų klientų ratą, profesionalią komandą, kuri lanksčiai ir greitai sugeba rasti klientams tinkamus finansavimo sprendimus. Smulkusis, vidutinis ir stambus verslas turi poreikį finansavimui – reikalingos tiek apyvartinės lėšos, tiek lėšos plėtrai bei augimui. „SME Finance“, gavusi papildomą įrankį, padedantį sumažinti paskolų portfelio riziką, tuo pasinaudojo ir aktyviai finansavo šiuos verslus”, – sėkmės priežastis nurodo „SME Finance“ vadovas Mindaugas Mikalajūnas.

Didėjantį alternatyvaus finansavimo populiarumą Lietuvoje, pasak „SME Finance“ atstovo, lemia keli aspektai: tradicinių finansuotojų (bankų) fokusas į stambų verslą bei menkas bankų noras dirbti su smulkiojo ir vidutinio verslo bendrovėmis, lėtas ir biurokratizuotas sprendimų dėl finansavimo priėmimas bankuose, ribotas finansinių instrumentų pasirinkimas, taip pat griežta ir konservatyvi tradicinių finansuotojų skolinimo politika. „Lietuvos verslo finansavimo rinkoje vyksta svarbus struktūrinis lūžis: įmonės vis daugiau dėmesio skiria ne bankų, bet alternatyviam finansavimui. Alternatyvūs finansuotojai, priešingai nei didieji bankai, aktyviai dirba su smulkiuoju ir vidutiniu verslu, gali klientui pasiūlyti didesnę finansų sprendimų įvairovę, sprendimą dėl finansavimo priima greičiau, kliento neapkrauna biurokratinėmis procedūromis”, – teigia M. Mikalajūnas.

Tai patvirtina ir Lietuvos banko duomenys: pirmąjį šių metų ketvirtį Lietuvos ne finansų bendrovių verslo paskolų įsipareigojimai pasiekė visų laikų rekordą – tai reiškia, kad mažėjant bankų finansavimui, Lietuvos verslas aktyviai skolinasi pinigus iš kitų bendrovių, įskaitant ir alternatyvius finansuotojus. Europos Komisijos 2019 m. pabaigoje atlikta įmonių apklausa taip pat rodo, kad kitų Europos Sąjungos valstybių kontekste Lietuvoje skolinimas iš alternatyvių finansuotojų yra labai populiarus. 23 proc. apklausoje dalyvavusių bendrovių iš Lietuvos nurodė, kad esant išorės finansavimo poreikiui, pageidautų finansavimą gauti iš „kitų finansuotojų“, t. y. iš alternatyvaus finansavimo bendrovių.

„Kaip žinia, skatinamoji finansinė priemonė „Portfelinės garantijos paskoloms 2“ skirta įmonėms, susidūrusioms su lėšų trūkumu dėl COVID-19 protrūkio. Pradėdami priemonės įgyvendinimą, kvietėme prisijungti kuo daugiau finansų tarpininkų, kad  kuo didesniu mastu būtų palengvintas paskolų ir lizingo sandorių prieinamum įmonių likvidumui pagerinti. Mums svarbu, kad palankesnis finansavimas įmonėms būtų realiai teikiamas, o neliktų tik planuose. Džiaugiamės, kad taip ir vyksta“, – teigia INVEGOS generalinis direktorius K. Motiejūnas.  

Skatinamąja finansine priemone „Portfelinės garantijos paskoloms 2“ gali pasinaudoti didelės ir smulkios bei vidutinės verslo įmonės, atitinkančios bent vieną iš išvardintų sąlygų:  2019 m. pabaigoje jos nebuvo laikomos sunkumus patiriančiomis, tačiau po karantino paskelbimo susidūrė su likvidumo problemomis; apyvarta po paskelbto karantino sumažėjo daugiau nei 30 proc.; finansiniai srautai tapo nepakankami turimiems įsipareigojimams dengti arba skubaus padengimo rodiklio reikšmė nukrito žemiau 1.

Iš viso priemonei „Portfelinės garantijos paskoloms 2“ numatyta iki 93 mln. Eur valstybės biudžeto lėšų, leisiančių suteikti iki 460 mln. Eur garantijų  INVEGA finansų partnerių-tarpininkų verslui išduotoms arba pertvarkytoms paskoloms jau suteikė portfelinių garantijų su portfelinėmis garantijomis už 54 mln. Eur. Maksimali teikiama garantijų suma vienai paskolai gali siekti 5 mln. Eur.

Gauti finansavimą