Faktorings ir vienkāršs un elastīgs saņemamo summu rēķinu finansēšanas līdzeklis, kam nav nepieciešama īpašuma ieķīlāšana. Rēķinu finansēšanas pamatā ir pamatotas naudas prasības (debitora parāda un saņemamās summas) pārvirzīšana faktoringa pakalpojumu uzņēmumam par noteiktu maksu.

Lai klients varētu naudu saņemt pēc iespējas ātrāk. Izmantojot faktoringa pakalpojumu, nav nepieciešams cits nodrošinājums, jo jau pats rēķins ir būtisks nodrošinājuma līdzeklis.

FAKTORINGA IZDEVĪGUMS PĀRDEVĒJAM

  1. Iespēja saņem finansējumu bez īpašuma ieķīlāšanas.
  2. Paātrina naudas plūsmas, jo saņemamā summa tiek apmainīta pret naudu jūsu kontā.
  3. Palielina pārdošanas apjomus (iesaldētas saņemamās summas un ierobežoti finanšu resursi traucē palielināt apgrozījumu).
  4. Efektīva naudas iekasēšana samazina šaubīgo saņemamo summu daļu.
  5. Pārvirzot prasību faktoringa uzņēmumam, vienlaikus tiek pārvirzīta arī saņemamās summas administrēšana.
  6. Iespēja piemērot garākus rēķinu apmaksas termiņus, kas ir noderīgi gan pircējam, gan pārdevējam.

FAKTORINGA IZDEVĪGUMS PIRCĒJAM

  1. Sniedz iespēju pagarināt apmaksas piegādātājam termiņus.
  2. Palīdz piesaistīt mazākus piegādātājus, jo ir nodrošināts finansējums.
  3. Atvieglo naudas aprites plānošanu.
  4. Paaugstina uzņēmuma finanšu likviditāti, atbrīvo apgrozāmo kapitālu.

Pieci vienkārši soļi

Pārdevējs pārdod preces un/vai sniedz pakalpojumus Pircējam.
Rēķins, kas izrakstīts Pircējam, vienlaikus tiek iesniegts faktoringa uzņēmumam.
Faktoringa uzņēmums Pārdevējam pārskaita avansu, kas var sasniegt pat 100%, atskaitot procentu maksājumu un saistītos nodokļus.

Kad faktoringa uzņēmums no Pircēja saņem apmaksu, faktoringa uzņēmums pārskaita Pārdevējam atlikušo summu, ja tāda palikusi.

Būtiskas piebildes par SME Finance sniedzamajiem pakalpojumiem

Finansējam līdz 100 % no rēķina summas
Piedāvājumu iesniedzam 1 darbdienas laikā
Finansējam no 10 000 līdz 5 000 000 EUR limitu
Piedāvājam konkurētspējīgus procentu maksājumus no 0,5 % (par 30 d. laikposmu)
Finansējam rēķinus līdz pat 180 d.
Varam piedāvāt atvasinātus faktoringa produktus (apvērsto, ksporta, uzkrājumu, konfidenciālo faktoringu)

Finansējam klientus, kam ir aizņēmumi arī citās finanšu iestādēs.

Parasti ne. Šādos gadījumos cenšamies piedāvāt alternatīvas faktoringa modifikācijas.

Standarta un maza riska faktoringa procentu maksājumi sākas no 0,5 % par 30 d. laika posmu. Citas faktoringa shēmas būs dārgākas, tomēr tās nepiedāvā citi faktoringa tirgus dalībnieki, tāpēc mūsu izcenojumi ir konkurētspējīgi, ņemot vērā esošās alternatīvas.

Bankas standarta piedāvājumā ir 3 veidu faktorings: vietējais, eksporta un savākšanas. Uzņēmums “SME Finance” varēs piedāvāt vairāk faktoringa modifikāciju, kas detalizētāk aplūkotas pakalpojumu sadaļā. Svarīgi pieminēt arī to, ka banka, izskatot potenciālo faktoringa darījumu, detalizēti izvērtē gan pircēju, gan pārdevēju. Uzņēmums “SME Finance” abas darījuma puses ir gatavs vērtēt pielaidīgāk.

Jā, var. Riska izvērtējums, atkarībā no faktoringa shēmas, būs liberālāks.

Var zināt, ja klients to vēlas. Citas finanšu iestādes par parakstīto līgumu netiks informētas.

“SME Finance” speciālisti konsultē par ilgtermiņa un īstermiņa finansēšanas, finanšu pārvaldības un investīciju jautājumiem. Uzņēmuma “SME Finance” kolektīvā strādā bijušie banku darbinieki ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi darbā ar lieliem, vidējiem un mazajiem uzņēmumiem.

Faktorings ir uzņēmuma apgrozāmā kapitāla ātra finansēšana, uzņemoties ilgtermiņā finansēt lielāko daļu vai visus rēķinus. Šo pakalpojumu visbiežāk sniedz bankas. Savukārt rēķinu finansēšana ir pakalpojumus, kas tiek sniegts uzņēmējiem, finansējot konkrētus iesniegtos rēķinus un uzņemoties saistības ar īstermiņa līgumiem. Rēķini tiek finansēti atkarībā no Klienta vajadzībām, kas var būt mainīgas.

Sniedzot faktoringa un rēķinu finansēšanas pakalpojumus, Klienta rēķini par notikušo darījumu ar Pircēju lielākoties tiek finansēti garu atlikto maksājuma termiņu dēļ vai nolūkā nodrošināt stabilas uzņēmuma naudas plūsmas un apgrozāmos līdzekļus. Ar uzņēmējdarbības aizdevumiem uzņēmumi tiek finansēti atkarībā no to pašreizējām vai paredzamajām finanšu vajadzībām, īstenojot investīciju projektus, iegādājoties pamatlīdzekļus vai akcijas, refinansējot bankas aizdevumus utt. Finansēšanas mērķi var būt visdažādākie.