Faktorings

Aizpildiet pieteikumu

  Faktoringa process ir ļoti vienkāršs:

   
  1. Pārdevējs pārdod preces vai sniedz pakalpojumus Pircējam, izraksta rēķinu ar pēcapmaksu (30-90 dienas).
   
  2. Pircējs pieņem preces/pakalpojumus un paraksta rēķinu.
   
  3. Rēķins tiek iesniegts faktoringa uzņēmumam.
   
  4. Faktoringa uzņēmums Pārdevējam ieskaita avansu līdz 90% no rēķina summas.
   
  5. Saņemot apmaksu no Pircēja, Faktoringa uzņēmums atrēķina izmaksāto avansu un sakrājušos noguldījuma procentus, atlikušo summu ieskaita Pārdevējam.

  Kas ir faktorings?

   
  Faktorings ir jūsu uzņēmuma izrakstīto rēķinu apmaksa pirms rēķinā norādītā termiņa. Naudu par precēm vai pakalpojumiem saņemat uzreiz, negaidot norēķināšanās termiņu, par ko esat vienojušies.

  Saņemamo summu finansēšana tiek pamatota ar naudas prasījuma nodošanu faktoringa uzņēmumam par 1–2 % lielu mēneša maksu. Nododot prasījumu faktoringa uzņēmumam, reizē jūs nododat arī rēķina apmaksas administrēšanu.

  Jums vairs nevajadzēs saviem pircējiem atgādināt par norēķinu kavēšanos, šo darbu jūsu vietā veiks mūsu speciālisti. Ja pircējs kavē norēķināšanos, parāds tiek segts no “Coface” saņemamo summu apdrošināšanas.

  Pakalpojums var būt vienreizējs vai balstīts ilgāka perioda sadarbības līgumā. Ja vēlaties izmantot pakalpojumu, īpašums jums nav jāieķīlā.

  Faktoringa veidi:

   
  Klasiskais
  Jūsu uzņēmuma izrakstīto rēķinu finansēšana, ja jūsu klienti atrodas tajā pašā valstī.
   
  Eksporta
  Jūsu uzņēmuma ārvalstu klientiem izrakstīto rēķinu finansēšana.
   
  Atgriezeniskais
  Jūsu uzņēmumam piegādātāju izrakstīto rēķinu finansēšana.
   
  Slēgtais
  Jūsu uzņēmuma izrakstīto rēķinu finansēšana, ja pircējs par to netiek informēts.
   
  Nodokļu
  Jūsu uzņēmuma nodokļu apmaksa (ieskaitot darba algu).

  Kā darbojas faktorings


  Faktoringa process ir ļoti vienkāršs:

  1. Pārdevējs pārdod preces vai sniedz pakalpojumus Pircējam, izraksta rēķinu ar pēcapmaksu (30-90 dienas).
  2. Pircējs pieņem preces/pakalpojumus un paraksta rēķinu.
  3. Rēķins tiek iesniegts faktoringa uzņēmumam.
  4. Faktoringa uzņēmums Pārdevējam pārved avansu līdz 90% no rēķina summas.
  5. Saņemot apmaksu no Pircēja, Faktoringa uzņēmums atrēķina izmaksāto avansu un sakrājušos noguldījuma procentus, atlikušo summu pārved Pārdevējam.

  Jums ir vairāk jautājumu? Visas atbildes B.U.J.

   

  Kas ir faktorings?

  Faktorings ir jūsu uzņēmuma izrakstīto rēķinu apmaksa pirms rēķinā norādītā termiņa. Naudu par precēm vai pakalpojumiem saņemat uzreiz, negaidot norēķināšanās termiņu, par ko esat vienojušies.

  Saņemamo summu finansēšana tiek pamatota ar naudas prasījuma nodošanu faktoringa uzņēmumam par 1–2 % lielu mēneša maksu. Nododot prasījumu faktoringa uzņēmumam, reizē jūs nododat arī rēķina apmaksas administrēšanu.

  Jums vairs nevajadzēs saviem pircējiem atgādināt par norēķinu kavēšanos, šo darbu jūsu vietā veiks mūsu speciālisti. Ja pircējs kavē norēķināšanos, parāds tiek segts no “Coface” saņemamo summu apdrošināšanas.

  Pakalpojums var būt vienreizējs vai balstīts ilgāka perioda sadarbības līgumā. Ja vēlaties izmantot pakalpojumu, īpašums jums nav jāieķīlā.

   

  Faktoringa veidi:

  Klasiskais

  Jūsu uzņēmuma izrakstīto rēķinu finansēšana, ja jūsu klienti atrodas tajā pašā valstī.

  Eksporta

  Jūsu uzņēmuma ārvalstu klientiem izrakstīto rēķinu finansēšana.

  Atgriezeniskais

  Jūsu uzņēmumam piegādātāju izrakstīto rēķinu finansēšana.

  Slēgtais

  Jūsu uzņēmuma izrakstīto rēķinu finansēšana, ja pircējs par to netiek informēts.

  Nodokļu

  Jūsu uzņēmuma nodokļu apmaksa (ieskaitot darba algu).

  Kāpēc SME FINANCE

  Ātri, ļoti ātri

  Finansējuma risinājumu sniedzam 1 darba dienas laikā, bet naudu varam izmaksāt pat 1 stundas laikā.

  Elastīgāk, vienkāršāk

  Finansējuma nosacījumus piemērojam individuāli, ņemot vērā klienta darbības specifiku. Risinājuma pieņemšanai mums nepieciešami vien daži dokumenti (finanšu atskaites un pircēju dati).

  Garantēta drošība

  Varam nodrošināt preču kredīta apdrošināšanas aizsardzību un kompensēt zaudējumus, kas radušies jūsu klientu neizpildītu saistību dēļ.