Faktorings

Aizpildiet pieteikumu

  Faktoringa process ir ļoti vienkāršs:

  1. Pārdevējs pārdod preces vai sniedz pakalpojumus Pircējam, izraksta rēķinu ar pēcapmaksu (30-90 dienas).
  2. Pircējs pieņem preces/pakalpojumus un paraksta rēķinu.
  3. Rēķins tiek iesniegts faktoringa uzņēmumam.
  4. Faktoringa uzņēmums Pārdevējam ieskaita avansu līdz 90% no rēķina summas.
  5. Saņemot apmaksu no Pircēja, Faktoringa uzņēmums atrēķina izmaksāto avansu un sakrājušos noguldījuma procentus, atlikušo summu ieskaita Pārdevējam.

  Kas ir faktorings?

  Faktorings ir jūsu uzņēmuma izrakstīto rēķinu apmaksa pirms rēķinā norādītā termiņa. Naudu par precēm vai pakalpojumiem saņemat uzreiz, negaidot norēķināšanās termiņu, par ko esat vienojušies.

  Saņemamo summu finansēšana tiek pamatota ar naudas prasījuma nodošanu faktoringa uzņēmumam par 1–2 % lielu mēneša maksu. Nododot prasījumu faktoringa uzņēmumam, reizē jūs nododat arī rēķina apmaksas administrēšanu.

  Jums vairs nevajadzēs saviem pircējiem atgādināt par norēķinu kavēšanos, šo darbu jūsu vietā veiks mūsu speciālisti. Ja pircējs kavē norēķināšanos, parāds tiek segts no “Coface” saņemamo summu apdrošināšanas.

  Pakalpojums var būt vienreizējs vai balstīts ilgāka perioda sadarbības līgumā. Ja vēlaties izmantot pakalpojumu, īpašums jums nav jāieķīlā.

   

  Faktoringa veidi:

  Klasiskais

  Jūsu uzņēmuma izrakstīto rēķinu finansēšana, ja jūsu klienti atrodas tajā pašā valstī.

  Eksporta

  Jūsu uzņēmuma ārvalstu klientiem izrakstīto rēķinu finansēšana.

  Atgriezeniskais

  Jūsu uzņēmumam piegādātāju izrakstīto rēķinu finansēšana.

  Slēgtais

  Jūsu uzņēmuma izrakstīto rēķinu finansēšana, ja pircējs par to netiek informēts.

  Nodokļu

  Jūsu uzņēmuma nodokļu apmaksa (ieskaitot darba algu).