Nepaisant neigiamo Covid-19 pandemijos poveikio pasaulio bei Lietuvos ekonomikai, lietuviškas nebankinis finansuotojas SME Finance skaičiuoja, kad liepą pradelstų paskolų vertė visame paskolų portfelyje pasiekė mažesnį lygį nei prieš karantino režimo įvedimą Lietuvoje ir buvo viena mažiausių per visą įmonės istoriją.

„Mūsų vidiniai duomenys rodo, kad šiuo metu pradelstų paskolų vertė sudaro tik 8 proc. nuo bendros mūsų portfelio vertės. Atitinkamai, laiku vykdomų klientų įsipareigojimų vertė liepos mėnesį sudarė net 92 proc. nuo bendros mūsų paskolų portfelio vertės. Tai – geresnis rezultatas nei prieš Covid-19 epidemijos pradžią Lietuvoje bei apskritai vienas geriausių rezultatų nuo pat įmonės veiklos pradžios. Palyginimui – vasarį laiku vykdomų paskolų vertė sudarė 87 proc. nuo bendros mūsų paskolų portfelio vertės. Konkrečiau kalbant, pastebime teigiamą dinamiką keliuose pradelstų paskolų segmentuose: vasarį-liepą iki 15 d. vėluojančių paskolų vertė visame portfelyje sumažėjo nuo 7 iki 4 proc. portfelio vertės, o 30-45 d. vėluojančių paskolų vertė visame portfelyje sumažėjo nuo 2,4 iki 0,2 proc. portfelio vertės“ ,- teigia SME Finance rizikos vadovas Rolandas Ročius.

Anot SME Finance rizikos vadovo, įmonės paskolų portfelio kokybės pagerėjimą lėmė keli svarbūs faktoriai tuo pat metu.

„Išsaugoti ir netgi pagerinti mūsų paskolų verslui portfelio kokybę mums padėjo keli veiksniai, tačiau vienas svarbiausių – didžiuliai ekonomikos skatinimo planai pagrindinėse Lietuvos eksporto rinkose. Pavyzdžiui, skatinimo priemonių, kurių nuo Covid-19 epidemijos pradžios ėmėsi didžiausia Lietuvos eksporto rinka Vokietija, sudaro apie 30 proc. Vokietijos BVP. Palyginimui: pasaulio finansų krizės metu Vokietijos valdžios inicijuotos skatinimo priemonės sudarė vos 2 proc. Vokietijos BVP. Ekonomika aktyviai skatinama ir kitose svarbiose Lietuvos eksporto rinkose: pavyzdžiui, skatinimo priemonės, kurių ėmėsi Suomija, taip pat sudaro apie 30 proc. Suomijos BVP. Tai svarbus aspektas, kadangi mūsų paskolų portfelyje dominuoja įmonės, kurios savo produkciją parduoda išorės rinkose. Plataus masto skatinimo priemonės pagrindiniuose Lietuvos eksporto rinkose leido mūsų klientų partneriams užsienyje gauti finansines injekcijas, kas padėjo užsienio verslams laiku atsiskaityti su mūsų klientais, kuriems SME Finance teikia faktoringo finansavimą. Atitinkamai, SME Finance klientai-eksportuotojai laiku atsiskaitė su mumis“ ,- teigia SME Finance rizikos vadovas.

Tačiau anot R. Ročiaus, įtakos turėjo ir kiti aspektai. „Mūsų paskolų portfelio struktūroje dominuoja faktoringo finansavimas, o tokia finansavimo rūšis suteikia mums iš karto kelis lėšų grąžinimo variantus. SME Finance draudžia savo portfelį, tad jeigu su mūsų klientu, kuriam suteikėme faktoringo finansavimą, neatsiskaito verslo partneris, galime pasinaudoti draudimu ir atgauti pinigus. Būna atvejų, kad verslo partneriui neatsiskaičius su mūsų klientu, pats mūsų klientas mums padengia verslo partnerio skolą tam, kad išlaikytų tolesnius verslo santykius tiek su pirkėju, tiek su SME Finance. Kitas aspektas – ekonomikos skatinimo priemonės Lietuvoje. Pastebime, kad Lietuvos verslas aktyviai teikia paraiškas gauti finansavimą per įvairias „INVEGA“ administruojamas priemones. Pavyzdžiui, iš 200 mln. priemonei „Paskolos labiausiai nuo Covid-19 nukentėjusiems verslams“ jau realiai išskolinta 185 mln. EUR lėšų. Pastebime, kad mūsų klientai taip pat aktyviai naudojasi ir kitomis skatinimo priemonių galimybėmis. Atitinkamai, pinigų injekcijos iš Lietuvos skatinimo plano priemonių leidžia klientams laiku padengti įsiskolinimus su kreditoriais, įskaitant ir SME Finance“.

SME Finance rizikos vadovo nuomone, įtakos įmonės paskolų portfelio kokybės pagerėjimui galėjo turėti ir akivaizdūs stabilizavimosi požymiai Lietuvos ekonomikoje. „Naujieji makroekonominiai rodikliai leidžia mums daryti prielaidą, kad Lietuvos ekonomika ganėtinai greitai atsigauna nuo Covid-19 padarinių. Pavyzdžiui, dėl pagerėjusių vartotojų lūkesčių šių metų gegužę buvo fiksuojamas 3,5 proc. metinis mažmeninės prekybos augimas, o atsigaunant ekonomikos aktyvumui Europoje, birželį Lietuvos pramonės gamybos apimtys buvo 1,1 proc. didesnės nei prieš metus. Tas faktas, kad Lietuvoje ekonomikos nuosmukio periodas truko vos kelis mėnesius, taipogi leido mums išsaugoti gerą paskolų portfelio kokybę – stabilizavimasis ekonomikoje reiškia ir gerėjančią Lietuvos verslo būklę.“

Anot SME Finance rizikos vadovo, pagrindinį iššūkį įmonės portfelio kokybei kelia sunkmečio metu pablogėjusios galimybės gauti draudimo limtus. „Pastebėjome, kad šios krizės metu išaugo draudikų atsargumas bei konservatyvumas. Atitinkamai, galimybės gauti draudimo limitus mūsų klientų produkcijos pirkėjams šiuo metu yra sudėtingiau nei prieš Covid-19 epidemiją. Mums šis aspektas yra svarbus, kadangi draudimas leidžia apdrausti SME Finance klientų pirkėjus. Tokiu atveju, pirkėjui neatsiskaičius su mūsų klientu, SME Finance dalį klientui paskolintų finansų atgauna per draudikus. Pablogėjusios galimybės gauti draudimo limitus reiškia didesnę blogų paskolų riziką mūsų paskolų portfelyje“.

„Kita vertus sumažėjusį draudimo bendrovių rizikos apetitą kompensuojame INVEGOS priemonėmis, tokiomis, kaip „Portfelinė garantija faktoringo sandoriams“, taip pat turime kelis atvejus, kai buvo sėkmingai pritaikyta INVEGA priemonė „Eksporto kredito draudimas“, kuri kol kas tarp verslo klientų nėra populiari, todėl labai skatiname įmones išnaudoti ir šį rizikos mažinimo instrumentą“ ,- teigia SME Finance rizikos vadovas.