UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) jau trečią kartą bendrovei „SME Finance“ skyrė papildomų lėšų paskolų portfeliui garantuoti pagal priemonę „Portfelinės garantijos paskoloms 2“. Su nauja 7,6 mln. Eur finansine injekcija bendra INVEGOS garantuota „SME Finance“ paskolų portfelio suma pasieks 30 mln. Eur.

„Tai, be abejo, yra gera žinia nuo COVID-19 nukentėjusiam verslui. Valstybės parama yra, o mes pasistengsime, kad ji kuo greičiau pasiektų tuos, kuriems ji reikalinga. Įrodėme, kad galime tai padaryti lanksčiai, operatyviai ir neapkraunant besikreipiančių įmonių biurokratinėmis procedūromis – esame tarp trijų finansų tarpininkų, paskolinusių verslui daugiausia lėšų pagal šią priemonę“, – užtikrina „SME Finance“ vadovas Mindaugas Mikalajūnas.

Nuo gegužės mėn. „SME Finance“ pasirašė 131 sutartį dėl lengvatinių paskolų pagal priemonę „Portfelinės garantijos paskoloms 2“. Bendra jų vertė siekia daugiau nei 22,7 mln. Eur. Vidutinė prašomos paskolos suma– 173 393 Eur, o didžiausia suteikta paskolos suma sudaro 2, 89 mln. Eur.

Pagal paskirstytas priemonės  „Portfelinės garantijos paskoloms 2“ lėšas „SME Finance“ pirmauja tarp nebankinių finansų tarpininkų ir patenka tarp trijų didžiausių, lyginant su bankinio sektoriaus atstovais.

„Tikrai labai svarbu, kad į valstybės pagalbos verslui schemas aktyviai įsitraukia finansų tarpininkai. Veikdami kartu galime užtikrinti, kad verslas operatyviai gautų būtiną finansavimą ir galėtų įveikti iškilusius sunkumus“, – teigia „Invegos“ generalinis direktorius Kęstutis Motiejūnas. – „Tad papildomų lėšų skyrimas vienam iš aktyvesnių partnerių,  teikiančių paskolas su portfelinėmis garantijomis, padidins verslams  finansavimo prieinamumą.“

Skatinamoji finansinė priemonė „Portfelinės garantijos paskoloms 2“ skirta įmonėms, susidūrusioms su lėšų trūkumu dėl COVID-19 protrūkio. Ši priemonė  sumažina finansavimo riziką ir tokiu būdu palengvina paskolų ir lizingo sandorių prieinamumą įmonių likvidumui pagerinti. Kiekviena į „Portfelinės garantijos paskoloms 2” priemonės portfelį įtraukta paskola  ar lizingo sandoris garantuojamas 80 proc. garantijos dydžiu. Įmonės, siekiančios pasinaudoti šia priemone, turi atitikti bent vieną iš išvardintų sąlygų:  2019 m. pabaigoje jos nebuvo laikomos sunkumus patiriančiomis, tačiau po karantino paskelbimo susidūrė su likvidumo problemomis; apyvarta po paskelbto karantino sumažėjo daugiau nei 30 proc.; finansiniai srautai tapo nepakankami turimiems įsipareigojimams dengti arba skubaus padengimo rodiklio reikšmė nukrito žemiau 1.

Iš viso priemonei „Portfelinės garantijos paskoloms 2“ numatyta iki 93 mln. Eur valstybės biudžeto lėšų, maksimali teikiama garantijų suma – 5 mln. Eur. INVEGOS finansiniai partneriai-tarpininkai verslui išdavė arba pertvarkė paskolų su portfelinėmis garantijomis už 54 mln. Eur.

Iš viso „SME Finance“ yra pasirašiusi penkias sutartis dėl INVEGA priemonių įgyvendinimo skirtų nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams: finansinė skatinamoji priemonė „Alternatyva“, paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams, portfelinės garantijos faktoringo sandoriams-2, portfelinės garantijos paskoloms-2 ir palūkanų kompensacijos.