Su nacionaline plėtros įstaiga „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) bendradarbiaujantys finansų tarpininkai iki liepos 31 d. verslui išdavė arba pertvarkė paskolų, kurioms buvo pritaikytos INVEGOS teikiamos portfelinės garantijos pagal priemonę „Portfelinės garantijos paskoloms 2“, už beveik 54 mln. eurų. Bendra garantijų suma siekė beveik 43 mln. eurų. Daugiausiai lėšų paskolino bankas „Luminor“, „SIA UniCredit Leasing“ Lietuvos filialas ir „SME Finance“. Daugiausiai skolinosi transporto verslą vykdančios įmonės Vilniaus ir Kauno apskrityse.

„Džiaugiamės, kad pavyko panaudoti visas mums INVEGOS portfelinėms paskolų garantijoms skirtas lėšas“, – sako „SME Finance“ pardavimų vadovas Lukas Baškys. „Matome didelį įmonių susidomėjimą, todėl kreipėmės į „Invegą“ dėl papildomų 5 mln. Eur. Pastebime, jog verslas turi tendenciją prisitaikyti prie įvairių situacijų, laviruoti, išgyventi  ir toliau augti, skatinti pardavimus. Pardavimų skatinimui reikalingos apyvartinės lėšos. Dabar bankinis finansavimas kai kuriems sektoriams yra sugriežtėjęs, apsunkina prieinamumą prie lėšų”.

Anot L. Baškio,  šiuo metu priemonė „Portfelinės garantijos paskoloms 2“ labai padeda abiem pusėms: ir finansuotojui, ir klientui. Klientui padidina prieinamumą prie finansavimo – galimos didesnės sumos, lankstesnė finansavimo struktūra, gali sumažėti ir skolinimosi kaina. Finansuotojui taip pat labai naudinga, nes gaunama papildoma užtikrinimo priemonė (INVEGOS portfelinė garantija), rizika yra mažesnė, o tai leidžia suteikti paskolų platesniam klientų spektrui.

Iki liepos 31 d. „SME Finance“ išdavė 9,2 mln. eurų paskolų su portfeline garantija. Daugiau paskolų išdavė tik bankas „Luminor“ – 14,1 mln. eurų ir „SIA UniCredit Leasing“ Lietuvos filialas – 10 mln. eurų. Dar 7,4 mln eurų verslams paskolino Šiaulių bankas, o bankas „SEB“ išdavė 6,1 mln. eurų paskolų. „AS Citadele banka“ Lietuvos filialas paskolino 1,2 mln. eurų, „Citadele faktoringas ir lizingas“ – 1 mln. eurų, kiti finansų tarpininkai – po mažiau nei 1 mln. eurų. Bankas „Swedbank“ kol kas nepradėjo naudoti sutarto garantuotų paskolų portfelio.

Iš 362 paskolų su portfeline garantija sutarčių daugiau kaip 300 sudaryta Vilniaus ir Kauno apskrityse. Kituose didžiuosiuose miestuose verslai skolinosi mažiau: Klaipėdos apskrityje sudaryta 15 sutarčių, Šiaulių apskrityje – 6 sutartys, Panevėžio apskrityje – vos 1 sutartis. Net 142 sutartis sudarė krovinių pervežimo įmonės, dar beveik 80 sutarčių – kitokios transporto įmonės. Didžiausia – net 5 mln. eurų garantuota paskola išduota turizmo paslaugų įmonei.

„Paskolos su portfelinėmis garantijomis yra verslo finansavimui palengvinti skirta priemonė, padedanti tiek naujas apyvartines paskolas imantiems verslams, tiek ir tiems, kurie dėl karantino susidūrė su laikinais sunkumais ir derasi su banku dėl seniau paimtos paskolos grafiko pertvarkymo“, – sako INVEGOS generalinis direktorius Kęstutis Motiejūnas. „Natūralu, kad susidūrę su COVID-19 pandemijos iššūkiais verslai pirmiausia skubėjo pasinaudoti skubios pagalbos priemonėmis, tokiomis, kaip lengvatinės paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams. Dabar, kai lengvatinių paskolų terminas baigėsi, galima tikėtis, kad paskolų su portfelinėmis garantijomis teikimo apimtys augs“.

Dėl finansavimo sandorių, pasinaudojant „Portfelinėmis garantijomis paskoloms 2” į finansų tarpininkus gali kreiptis įvairiuose ūkio sektoriuose veikiantis smulkusis ir vidutinis verslas, taip pat dėl COVID-19 poveikio sunkumus patiriančios didelės įmonės. Kiekviena į šios priemonės portfelį įtraukta paskola ar lizingo sandoris yra valstybės garantuojama 80 proc. garantija. Garantuojamos paskolos dydis priklauso nuo įmonės darbuotojams per metus priskaitytų atlyginimų sumos, įmonės apyvartos, investicinių ir kitų įsipareigojimų, o maksimali suma negali viršyti 5 mln. eurų. Paskolos gali būti įtraukiamos į garantuotą portfelį ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d.