„SME Finance“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Nacionaline plėtros įstaiga UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondu“ dėl priemonės „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ įgyvendinimo.

„Džiaugiamės, kad nuo šiol turėsime galimybę prisidėti ir prie tokio Lietuvos ekonomikai svarbaus sektoriaus kaip žemės ūkis gaivinimo. Lengvatinių paskolų teikimas nuo pandemijos nukentėjusiam verslui mums nėra naujiena. Turime susitarimą dėl penkių INVEGA pagalbos priemonių įgyvendinimo, esame vieni iš daugiausiai valstybės paramos lėšų paskirsčiusių finansų tarpininkų. Užtikriname, kad šalies ūkininkai kreipęsi paramos į mus, gaus ją laiku ir operatyviai“, – teigia „SME Finance“ vadovas Mindaugas Mikalajūnas.

„Administruodami lengvatinių paskolų nukentėjusiems nuo COVID-19 įgyvendinimą, siekiame užtikrinti kuo patogesnį bei kokybiškesnį paskolos suteikimo procesą ir taip padidinti finansinių paslaugų prieinamumą. Prie finansų tarpininkų prisijungus „SME Finance“, turime ne tik naują partnerį, bet ir esame tikri, kad patyrusi „SME Finance“ komanda suteiks profesionalias bei kokybiškas finansines paslaugas ūkiams COVID-19 laikotarpiu“, – komentuoja „Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ l. e. direktorės pareigas Romalda Globienė.

Lengvatinės paskolos pagal naują skatinamąją finansinę priemonę yra teikiamos ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba, kooperatinėms bendrovėms, užsiimančioms žemės ūkio produktų perdirbimu ar prekyba, bei ūkio subjektams, užsiimantiems akvakultūros produktų gamyba, savo pagamintų akvakultūros produktų perdirbimu ir iš jų pagamintų produktų realizavimu.

Lengvatinė paskola suteikiama apyvartiniam kapitalui finansuoti. Ji gali būti panaudota trumpalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti, vykdyti sudarytas sutartis, atsiskaityti su tiekėjais ir subrangovais, darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams sumokėti, kitoms išlaidoms, būtinoms ūkinei veiklai palaikyti.

Paskolos gavėjai gali kreiptis dėl lengvatinės paskolos iki 1 mln. eurų, iki 36 mėn. laikotarpiui su galimu paskolos grąžinimo atidėjimu iki 12 mėn., paskola suteikiama neįkeičiant turto. Paskolai yra nustatytos fiksuotos metinės palūkanų normos – jos priklausomai nuo paskolos gavėjo dydžio ir paskolos trukmės svyruoja tarp 0,1 ir 0,69 proc. metinių palūkanų.

Paskolos gavėjui yra taikomas iki 2 proc. (tačiau ne mažiau kaip 150 eurų ir ne daugiau kaip 2 500 eurų) paskolos administravimo mokestis, kuris gali būti apmokėtas paskolos lėšomis.

Lengvatinės paskolos bus teikiamos iki 2020 m. gruodžio 31 d.