Co to jest faktoring?

Faktoring – to wypłacenie zaliczki z wystawionych przez Państwa firmę faktur. Pieniądze za dostarczone towary czy wyświadczone usługi otrzymuje się od razu, bez oczekiwania aż minie uzgodniony termin płatności.

Finansowanie należności opiera się na przeniesieniu wierzytelności na firmę faktoringową za opłatę miesięczną w wysokości 1-2%. Przenosząc wierzytelność na firmę faktoringową jednocześnie przenosi się zarządzanie płatnością faktury.

Nie trzeba będzie przypominać nabywcom o opóźnieniach w płatnościach, tę pracę wykonają nasi specjaliści. W razie opóźnienia nabywcy w dokonaniu płatności, dług zostanie pokryty z ubezpieczenia należności Coface.

Usługa może mieć charakter jednorazowy lub opierać się na umowie o długoterminowej współpracy. Chcąc skorzystać z usługi nie trzeba ustanawiać zastawu na majątku.

Rodzaje faktoringu:

Klasyczny

Finansowanie faktur wystawianych przez Państwa firmę, gdy klienci prowadzą działalność w tym samym kraju.

Eksportowy

Finansowanie faktur wystawianych przez Państwa firmę klientom zagranicznym.

Odwrócony

Finansowanie faktur wystawianych przez dostawców Państwa firmie.

Tajny

Finansowanie faktur wystawianych przez Państwa firmę, gdy nabywca nie jest o tym informowany.

Podatkowy

Zapłata podatków Państwa firmy (w tym wynagrodzenia za pracę).

Jak działa faktoring


Proces faktoringu jest bardzo prosty:

1. Sprzedawca sprzedaje towary lub świadczy usługi Nabywcy, wystawia fakturę z odroczoną płatnością (30-90 dni).
2. Nabywca odbiera towary/usługi i podpisuje fakturę.
3. Faktura jest przekazywana firmie faktoringowej.
4. Firma faktoringowa przelewa Sprzedawcy zaliczkę w wysokości do 90% kwoty faktury.
5. Po otrzymaniu płatności od Nabywcy Firma faktoringowa potrąca zaliczkę i naliczone odsetki, pozostałą kwotę przelewa Sprzedawcy.

Masz więcej pytań? Wszystkie odpowiedzi w FAQ

 

Jasna i prosta wycena
Wartość faktury
Termin płatności faktury
Podane liczby to standardowe ceny
Otrzymujesz od razu
Otrzymasz po opłaceniu przez klienta
Cena finansowania
Korzyść z faktoringu dla sprzedawcy

Pieniądze są wypłacane
w ciągu 1 dnia roboczego

Możliwość uzyskania większej sprzedaży,
gdyż otrzymane pieniądze znowu pracują

Prosty i jasny
proces finansowania

Ubezpieczenie
należności

Korzyść z faktoringu dla nabywcy

Wolne przepływy pieniężne

Możliwość zaproponowania
dłuższego okresu odroczenia

Jasny i korzystny
tryb rozliczeń (30 – 90 dni)