FAQ

Czym jest faktoring?

Faktoring to proste i skuteczne narzędzie służące do szybszego zwrotu wierzytelności bez dodatkowego zakładu. Finansowanie faktur opiera się na przeniesieniu roszczenia finansowanego (należności i należnych kwot) na rzecz firmy świadczącej usługi faktoringowe za określoną opłatę.

Dlaczego warto zdecydować się na faktoring?

W celu otrzymania środków finansowych tak szybko, jak to możliwe, nie ma potrzeby przedstawiania dodatkowych zabezpieczeń, ponieważ faktura kontrahenta sama jest zabezpieczeniem.

ZALETY FAKTORINGU DLA SPRZEDAJĄCEGO

  1. Możliwość otrzymania zwrotu należności bez zastawu.
  2. Możliwość usprawnienia przepływu pieniężnego w firmie poprzez wymianę otrzymanej kwoty na gotówkę na Państwa koncie.
  3. Możliwość wzrostu sprzedaży (zamrożone wierzytelności i ograniczone zasoby finansowe hamują rozwój).
  4. Efektywny odbiór pieniędzy zmniejsza ilość wątpliwych należności.
  5. W przypadku przeniesienia roszczenia faktoringowego następuje również przeniesienie wierzytelności.
  6. Możliwość zastosowania dłuższych terminów płatności, co jest wygodnym rozwiązaniem zarówno dla kupującego, jak i sprzedającego.

ZALETY PŁYNĄCE Z FAKTORINGU DLA KUPUJĄCEGO

  1. Zapewnienie możliwości rozszerzenia warunków płatności dla dostawcy.
  2. Pomoc w zainteresowaniu mniejszych dostawców ze względu na zapewnienie stabilnego przepływu pieniężnego.
  3. Ułatwienie planowania przepływów pieniężnych.
  4. Wzrost płynności finansowej w firmie, uwolnienie obecnego kapitału.

Jak wygląda finansowanie przy pomocy faktoringu?

Cały process przebiega w pięciu prostych krokach:
Sprzedawca sprzedaje produkty i (lub) dostarcza usługi kontrahentowi (kupującemu).
Faktura wystawiona przez kontrahenta zostaje wykupiona przez firmę faktoringową.
Faktor płaci zaliczkę sprzedającemu. Wysokość zaliczki może sięgać aż 100% (z wyłączeniem odsetek oraz powiązanych opłat).
Po otrzymaniu płatności od kontrahenta, faktor przekazuje pozostałą sumę (jeśli taka występuje) dla sprzedającego.

Dlaczego faktoring SME Finance jest wyjątkowy?

Najważniejsze zalety usług SME Finance
Finansujemy aż do 100% sumy faktury
Przedstawiamy ofertę zaledwie w ciągu 1 dnia
Nasze limity finansowania siegają od 10 000 EUR do 5 000 000 EUR
Oferujemy konkurencyjne oprocentowanie od 0,5% (za okres 30 dni)
Finansujemy faktury do 180 dni.
Oferujemy pochodne sposoby faktoringu (faktoring odwrócony, eksportowy, faktoring cichy)
Jesteśmy w stanie finansować klientów mających pożyczki lub kredyty w innych instytucjach.

Czy SME Finance podejmuje z współpracę z klientami mającymi negatywną historię kredytową?

Przeważnie nie. Mimo wszystko, w takich sytuacjach staramy się zaproponować alternatywne rozwiązania.

Czy faktoring jest kosztowną usługą?

Oprocentowanie standardowego faktoringu niskiego ryzyka rozpoczyna się od 0,5% za okres 30 dni. Inne schematy usług faktoringowych są droższe, jednak nie są oferowane przez innych dostawców. Dzięki temu nasze ceny są konkurencyjne w stosunku do istniejących alternatyw.

Jaka jest różnica pomiędzy usługami faktoringowymi firmy SME Finance, a bankami?

Banki oferują 3 rodzaje faktoringu: krajowy, eksportowy i mieszany. SME Finance jest w stanie zaoferować inne opcje faktoringu, które zostały omówione w sekcji dotyczącej usług. Należy zauważyć, że banki analizując potencjalne transakcje sprzedaży, dokonują szczegółowej oceny zarówno kupującego, jak i sprzedającego. SME Finance ocenia obie strony w znacznie bardziej ulgowy sposób.

Czy firma posiadająca inne zobowiązania może otrzymać finansowanie?

Tak, to możliwe. W zależności od rodzaju faktoringu, ocena ryzyka będzie bardziej liberalna.

Czy partnerzy oraz inni kredytodawcy będą wiedzieli, że firma korzysta z usług finansowania SME Finance?

Mogą zostać informowani, jeśli klient wyrazi na to zgodę. W innym wypadku ta informacja nie jest upubliczniana.

Jakie inne usługi są świadczone przez firmę SME Finance?

Specjaliści SME Finance są w stanie zapewnić konsultacje dotyczące długoterminowego i krótkoterminowego finansowania, zarządzania finansami lub inwestycji. Pracownicy SME Finance to byli bankierzy posiadający ponad 10-letnie doświadczenie w bankowości i pracy z dużymi, średnimi i małymi przedsiębiorstwami.

Jaka jest różnica pomiędzy faktoringiem a finansowaniem faktur?

Faktoring jest szybkim sposobem na finansowanie bieżącego kapitału spółek, zobowiązując się ma długoterminową współpracę z faktorem. To jedna z najpowszechniejszych usług świadczonych przez banki.
Finansowanie faktur jest usługą finansową dla firm mającą na celu pokrycie konkretnych faktur bez długoterminowych zobowiązań. Faktury są finansowane według życzeń klienta, ich ilość i suma może być zmienna.

Jaka jest różnica pomiędzy faktoringiem i finansowaniem faktur a kredytem?

Faktoring i finansowanie faktur są skuteczne, gdy są potrzebne bieżące środki na rozwijanie przedsiębiorstwa, a środki ze sprzedaży są zamrożone na okres wyznaczony na fakturze. Kredyty biznesowe są wydawane na podstawie bieżących lub przyszłych potrzeb, projektów lub inwestycji, planów nabycia nieruchomości lub akcji, innego refundowania kredytów, itp. Cele finansowania mogą być różne.