Usługi

Klasyczne finansowanie faktur (faktoring)

Faktoring – to wypłacenie zaliczki z wystawionych przez Państwa firmę faktur. Pieniądze za dostarczone towary czy wyświadczone usługi otrzymuje się od razu, bez czekania aż minie uzgodniony termin płatności i nabywca opłaci faktury.

Finansowanie należności opiera się na przeniesieniu wierzytelności na firmę faktoringową za opłatę miesięczną w wysokości 1-2%. Przenosząc wierzytelność na firmę faktoringową jednocześnie przenosi się zarządzanie płatnością faktury.
Nie trzeba będzie przypominać nabywcom o opóźnieniach w płatnościach, tę pracę wykonają nasi specjaliści. W razie opóźnienia nabywcy o 90 dni w dokonaniu płatności, dług zostanie pokryty z ubezpieczenia należności Coface.

Usługa może mieć charakter jednorazowy (finansowanie faktur) lub opierać się na umowie o długoterminowej współpracy (umowa faktoringu). Chcąc skorzystać z usługi, nie trzeba ustanawiać zastawu na majątku.

Pożyczki dla biznesu

Udzielamy pożyczek na okres do 1 roku na rozwój Państwa działalności biznesowej:

  • finansowanie projektów inwestycyjnych (aktywów trwałych);
  • częściowe lub całkowite refinansowanie pożyczek bankowych;
  • uzupełnienie środków obrotowych, refinansowanie pożyczek akcjonariuszy;
  • nabycie akcji poprzez kupno lub sprzedaż firmy;
  • częściowe lub całkowite sfinansowanie projektu, wspieranego ze środków unijnych;
  • pożyczki sezonowe.

Pożyczkobiorcami mogą być wszystkie przedsiębiorstwa i rolnicy. Pożyczki mogą być udzielane z ustanowieniem zastawu na majątku lub bez.

Ubezpieczenie należności

Jest to dodatkowa usługa dla małych i średnich przedsiębiorstw, pozwalająca zminimalizować ryzyko biznesowe i zapewnić niezbędne w rozwoju działalności przepływy finansowe. Firma SME Finance, w oparciu o umowę o współpracy z jedną z największych na świecie grup zarządzania ryzykiem biznesowym Coface, może określić i ocenić ewentualne ryzyko, udzielić należytej ochrony ubezpieczeniowej i wyrównać straty poniesione z tytułu niewykonania zobowiązań przez klientów.

Indywidualne rozwiązania w zakresie finansowania

To są indywidualnie dostosowywane do klienta transakcje finansowe, wyróżniające się niestandaryzowanymi rozwiązaniami i warunkami finansowania. Świadczone usługi obejmują: finansowanie magazynu (zapasów); finansowanie podpisanych umów kupna-sprzedaży w razie wygrania przetargu; finansowanie transakcji kupna-sprzedaży przedsiębiorstwa (części przedsiębiorstwa); udzielenie pożyczki sezonowej; finansowanie z prawem odkupu i in.

Klient otrzymuje możliwość uzyskania pożyczki krótkoterminowej (do 1 roku) z lub bez ustanowienia zastawu na majątku, której przeznaczenie może być bardzo różne, na przykład: finansowanie projektów inwestycyjnych (aktywów trwałych); częściowe lub całkowite refinansowanie pożyczek bankowych; uzupełnienie środków obrotowych, refinansowanie pożyczek akcjonariuszy; nabycie akcji poprzez kupno lub sprzedaż firmy; częściowe lub całkowite sfinansowanie projektu, wspieranego ze środków unijnych; pożyczki sezonowe. Pożyczkobiorcami mogą być wszystkie przedsiębiorstwa i rolnicy.

Zespół SME Finance składa się ze specjalistów, posiadających ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy w bankach z dużymi, średnimi i małymi litewskimi przedsiębiorstwami. Nasi pracownicy doradzają w kwestiach długoterminowego i krótkoterminowego finansowania, zarządzania finansami, inwestycji, dlatego mogą indywidualnie dobrać najkorzystniejszą dla Państwa ofertę.